مجموعه خواندنیها

مطالب بدون هیچ حد و مرزی در این وبلاگ در اختیار شماست مخلوط بازار

منابع کارشناسی ناپیوسته بهداشت عمومی

 منابع مطالعاتي دوره سراسري كارشناسي ناپيوسته دروس عمومي:

1) ادبيات

1- برگزيده متون ادب فارسي ، تاليف دكتر جليل تجليل و.... (مركز نشر دانشگاهي)

2- زبان ونگارش فارسي ،  تاليف دكترحسن احمدي گيوي و.... (انتشارات سمت)

*3- زبان وادبيات فارسي( ويژه كارشناسي ناپيوسته) : شرح مشكلات ، نكته وتست

كتاب برگزيده ي متون ادب فارسي – تاليف باقرغلامي كليشمي

 

2) معارف اسلامي

1- معارف اسلامي 1و2 (انتشارات سمت)

2- معارف اسلامي 1 ( انتشارات نهاد رهبري)

*3-معارف اسلامي( ويژه كارشناسي ناپيوسته): تشريح درس،نكته وتست-تاليف:علي اكبرفراهاني

 

3) زبان انگليسي

1- لغات: كتاب زبان انگليسي 1،2  و3 دبيرستان، كتاب پيش دانشگاهي 1و2

كتاب A Basic Course In Reading English

2- گرامركل دبيرستان وكتاب English Sentence Structure

*3- كتاب زبان عمومي ( تاليف محمد رضا حبيب وند)

*4- واژگان زبان عمومي( تاليف محمد رضا حبيب وند)

 

* منابع ذكر شده به عنوان كتاب هاي كمك آموزشي به شما داوطلبان گرامي معرفي شده اند وجهت مطالعه بيشتر مباحث مي توانيد به اين منابع مراجعه نماييد.

منابع مطالعاتي دوره سراسري كارشناسي ناپيوسته رشته ي بهداشت عمومي :

توضيح در مورد استفاده از منابع:

1- منابع معرفي شده كامل ترين وجامع ترين منابع بوده كه علاوه بر مقطع كارشناسي ناپيوسته جهت مقطع كارشناسي ارشد نيز مورد استفاده قرارمي گيرند. لذا توصيه مي شود داوطلب  با مطالعه ي تست هاي سال هاي قبل وآزمون هاي آموزشي در سال هاي گذشته ، منابع علمي مورد نياز خود را تشخيص دهد وبه مطالعه ي آنها بپردازد.

2- معرفي چند منبع دليل بر مطالعه ي قطعي وكامل همه آنها نيست، بلكه هرداوطلب مختار است هركدام از منابع معرفي شده را مطالعه نمايد. علت معرفي چند منبع به اين دليل است كه داوطلبان فقط با مطاله يك منبع نمي توانند 100 درصد سؤالات را پاسخ دهند.

3- چنانچه داوطلبان تست هاي 10 سال گذشته كنكور را طبقه بندي نمايند به منابع عناوين عمده جهت سؤالات كنكور دست خواهند يافت وبه دنبال آن مي توانند از هريك ازمنابع ذكر شده جهت جمع آوري نكته وجزوه استفاده نمايند.

1) كليات پزشكي وكمك هاي اوليه:

- كمك هاي اوليه وفوريت هاي شايع پزشكي- تاليف دكترمهندس خمسه

- جزوات كمك هاي اوليه هلال احمر

- كليات پزشكي- تاليف منير نوبهار

2) بهداشت روان:

- بهداشت رواني براي كارشناسان بهداشتي – محمدبوالهري  WM-105

- آسيب شناسي رواني ، تاليف دكتر سعيد شاملو

۳) مديريت ونظارت در مراكز بهداشتي درماني كشور:

- مديريت وبرنامه ريزي در بهداشت- سعيد آصف زاده

- اصول برنامه ريزي بهداشتي – فربد عبادي آذر

- مديريت ونظارت به شبكه بهداشت- دكتر پيله وردي

- جلد دوم درسنامه بهداشتي جي پارك – ك –پارك- بخش برنامه ريزي خدمات بهداشتي وضميمه ها

۴) جمعيت شناسي وتنظيم خانواده:

- كتاب جمعيت شناسي وتنظيم خانواده – حلم سرشت

- كتاب كنترل جمعيت وتنظيم خانواده–دكترحميدرضا صادقي پوررودسري–دكترسوسن تحويلداري

- جمعيت ، تنظيم خانواده وبهداشت باروري – حسين شجاعي تهراني (انتشارات سماط)

۵) واكسيناسيون ومصون سازي :

1- درسنامه

2-راهنمای ایمن سازی –مرکزمدیریت بیماریها

3- اصول واكسيناسيون دكتر باريك روش

4- واكسيناسيون در كودكان دكتر فخر نوايي

۶) اصول تغذيه :

1- اصول تغذيه كراس WB

2- نقش تغذيه در پيشگيري ودرمان بيماري ها – مؤلف : محمدي زادگان

3- اصول تغذيه رابينسون ،  ترجمه ناهيد خلدي

4- اصول تغذيه – گيتي ستوده

5- تغذيه ، پزشكي وبيماري ها، ترجمه حسن مظفري – فرزاد شيدفر

۷) آمار واصول اپيدميولوژي :

1- آمار – دكتر كاظم محمد

2-روش های آمارزیستی-واین دانیل ترجمه دکتر آیت اللهی

3- اصول اپيدميولوژي – نويسنده مازنر، مترجم : ملك افضلي

4- اصول اپيدميولوژي ومبارزه با بيماري ها – مؤلف : محمد حسيني

5- اپيدميولوژي پايه WHO – ترجمه دكتر شجاعي تهراني

6- اپيدميولوژي بهداشت عمومي ومبارزه با بيماري ها – دكتر فربد عبادي

۸) اپيدميولوژي بيماريهاي شايع در ايران:

1ُ- اپيدميولوژي وكنترل بيماريهاي شايع در ايران

مؤلف: دكتر فريدون عزيزي ، دكتر جان قرباني

2- اپيدميولوژي باليني – مؤلف  ترجمه: دكترصادق حسن آبادي ، محسن جان قرباني ، انتشارات دانشگاه شيراز

۹) ميكروبيولوژي :

- قارچ شناسي : دكتر مسعود

- باكتري شناسي : خلاصه

- انگل شناسي : نووا برون

- ويروس شناسي : خلاصه تست هاي مجتمع فني تهران

۱۰) ايمني شناسي:

- چكيده ايمني شناسي بنجا

۱۱) فيزيك:

1- فيزيك براي عموم ، ترجمه دكتر محمود بهار

2- جزوات وكتاب هاي كمك آموزشي در مقاطع دبيرستان

۱۲) فيزيولوژي:

1- فيزيولوژي پزشكي گايتون

2- چكيده فيزيولوژي – دكتر درخشان ، انتشارات سماط

۱۳) بهداشت محيط :

1- اصول ومباني بهداشت محيط – مولف: دل پيشه وحلم سرشت

2- مباني بهداشت محيط ، مولف : دكتر شريعت

 

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه ششم آبان 1388ساعت 9:56  توسط m2 

گرایش های ارشد پزشکی...

عنوان رشته امتحانی کارشناسی ارشد مدارک تحصیلی مورد پذیرش
اپیدمیولوژی  کلیه کارشناسی های پزشکی- كارشناسي انگل شناسي- اداره امور بيمارستانها  - و دكتراي حرفه ای گرره پزشکی
آموزش بهداشت  كارشناسي بهداشت عمومي - علوم اجتماعي- روانشناسي- علوم تربيتي- پرستاري- مامائي- بهداشت محيط- بهداشت حرفه اي- مديريت خدمات بهداشتی درمانی
امار زیستی  كليه كارشناسي هاي علوم پزشكي-  كارشناسي آمار- رياضي- علوم كامپيوتري- دكتري حرفه اي گروه پزشكي
انگل شناسي كارشناسي انگل شناسي- حشره شناسي پزشكي- ايمني شناسي پزشكي- ميكروب شناسي- علوم آزمايشگاهي- زيست شناسي ( با گرايش جانوري-عمومي- سلولي و مولكولي و ميكروبيولوژي- علوم آزمايشگاهي  دامپزشكي
ايمني شناسي كارشناسي باكتري شناسي- ايمني شناسي – بيوشيمي- زيست شناسي (با گرايش جانورميكروب شناسي-   علوم آزمايشگاهي- فيزيولوژي- انگل شناسي پزشكي- ويروس شناسيي- سلولي و ملكولي- ميكروبيولوژي- عمومي ويا ژنتيك)
بینایی سنجی كارشناسي بينائي سنجي
بيوشيمي باليني كارشناسي بيوشيمي-  ويروس شناسي- ايمني شناسي پزشكي- شيمي- علوم آزمايشگاهي--  علوم تغذيه- زيست شناسي  ( كليه گرايشها )- علوم  داروئي- علوم و صنايع غذائي- علوم آزمايشگاهي دامپزشكي
بهداشت حرفه ای كارشناسي بهداشت حرفه اي- بهداشت محيط- ايمني صنعتي- مهندسي (صنايع , مكانيك و شيمي)- فيزيك- شيمي
پرستاری  كارشناسي پرستاري- پرستار ماما
حشره شناسي پزشكي و مبارزه با ناقلین  بهداشت عمومي- كارشناسي بهداشت محيط- علوم آزمايشگاهي- انگل شناسي  پزشكي- حشره شناسي پزشكي و مبارزه با ناقلين- زيست شناسي    (كليه گرايشها)- دفع آفات كشاورزي- گياه پزشكي- حفاظت گياهان-
روانشناسی بالینی   كارشناسي كليه رشته هاي روانشناسي- مشاوره و راهنمايي
رفاه اجتماعی کارشناسی کلیه رشته ها
ژنتيك انساني كارشناسي زيست شناسي (كليه گرايشها)- ويروس شناسي- انگل شناسي پزشكي- ژنتيك- بيوشيمي- ايمني شناسي- ميكروبشناسي- تغذيه- علوم آزمايشگاهي- مامائي- دكتراي حرفه أي گروه پزشكي- و دكتراي حرفه أي علوم آزمايشگاهي
شنوایی سنجی کارشناسی شنوایی سنجی

علوم               تشريحي كارشناسي علوم تشريحي – بافت شناسي – زيست شناسي -  ( كليه گرايشها) – فيزيوتراپي – ارتوپدي فني - كاردرماني - گفتاردرماني – راديولوژي – شنوايي شناسي  - پرستاري  - مامايي و  بينايي سنجي
علوم تغذيه كارشناسي علوم و صنايع غذايي  –علوم تغذيه – زيست شناسي (جانوري - عمومي – سلولي مولكولي – شيلات و آبزيان )- پرستاري – مامايي – بهداشت عمومي –فيزيولوژي – علوم آزمايشگاهي -  بيوشيمي- ميكروب شناسي و رژيم شناسي

علوم و صنايع غذائي

 ( گرايش كنترل كيفي و بهداشتي )
كارشناسي علوم و صنايع غذايي(گرايشهاي مختلف ) -  مهندسي كشاورزي ( گرايش علوم و صنايع غذائي) - شيمي و مهندسي شيمي (صنايع غذائي) –داروسازي  و دكتراي داروسازي- دامپزشكي – علوم تغذيه - تغذيه ( صنايع غذائي)- صنايع غذايي ( گرايش هاي
فني  مهندسي و تغذيه)
علوم بهداشتي در تغذيه

كارشناسي يا بالاتر در رشته هاي :

الف ) كارشناسي علوم تغذيه – رژيم شناسي – صنايع غذايي – بهداشت عمومي – مامايي – پرستاري و داروسازي

ب ) كارشناسي علوم پزشكي (in medical science  BS)اين  رشته در خارج از ايران وجود دارد

ج) زيست شناسي ( جانوري – سلولي مولكولي و ميكروبيولوژي )

د) مهندسي كشاورزي ( صنايع غذايي و دامپروري )

هـ) مهندسي كشاورزي صنايع غذايي ( آبزيان )

و) مهندسي منابع طبيعي

ز )دكتري عمومي دامپزشكي

فيزيك پزشكي

كارشناسي فيزيك – بيوفيزيك – پرتودرماني (راديو تراپي) – تكنولوژي

 ادامه مطلب

+ نوشته شده در  جمعه ششم شهریور 1388ساعت 2:55  توسط m2  | 

سیستم اخبار لحظه ای

 اگه حس میکنید,سایت یا وبلاگتون به یه خبر گو نیاز داره....

اگه دوست دارین بهترین و جدیدترین خبرها رو تو سایت یا وبلاگتون داشته باشید...

پس معطل چی هستید؟؟؟

برای دریافت کد این سیستمها اینجارا کلیک کنید

+ نوشته شده در  یکشنبه یکم شهریور 1388ساعت 13:32  توسط m2  | 

خوش عکس

خوش عکس شدن چه آسااااااااااااااااااااااااااااان

 

به به  یارو چه  خوش عکسه,آخر کلاسه,فکر کنم دوربینش از اون دوربیناسا...

من همیشه با خودمو عکسام درگیرم,هر وقت یه ژست,هر وقت یه تیپ, آخرشم عکس بی عکس...تا اینکه تو شماره ۲۳۲هفته نامه ی خفن سلامت,چشمم افتاد به صفحه زیبایی,اونم با توصیه های عالی برای  خوش عکس شدن...

 خلاصه خوندمشو استفاده کردم,دیدم بعضیاشو هستم,بعضیاشم باید باشم,دلم نیومد تنهایی خوش عکس شم واسه همین گذاشتم تا بتونیم یه عکس باحال تو البوم زندگیمون داشته باشیم,پس:

٨ توصیه به آنها که می خواهند خوش عکس تر باشند

١)مطالعه داشته باشید

مجلات و بروشورها را با دیدی انتقادی ببینید.به خاطر بسپارسید که مدل ها چه ژست هایی می گیرند:با دستشان,سر,چشمان و لب هایشان چه می کنند و دقت کنید که هر ژستشان چه کسی را به شما ارایه می کند.

٢)تنفس تان را در اختیار بگیرید

گاهی وقت ها هنگام تمرکز و یا عصبی شدن به طرز فاحشی تنفسمان تند یا کند می شود.گاهی حتی برای یک برداشت نفستان را حبس کنید.به ریتم تنفستان آگاه باشید و آنرا طبیعی و آرام حفظ کنید.

 

٣)کمی,فقط کمی خم شوید

گاهی لازم است که شانه هایتان راکمی عقب دهید,ولی معمولا کمی خم شدن به جلو باعث طبیعی جلوه دادن  و عکس می شود.بدین منظور نیست که غوز کنید,اگر ایستاده اید وزنتان را بصورت نامتقارن بین دو پا تقسیم کنید.مسلما شما در چنین عکسی  خیلی راحت تر به نظر خواهید رسید و ژستتان هم خیلی راحت تر خواهد شد.خیلی غوز نکنید وگرنه شکم تان بزرگ دیده خواهد شد.

٤)صورتتان را نسبت به دوربین کمی متمایل نگاه دارید

مستقیم نگاه کردن به دوربین می تواند در پاره ای از شرایط خاص و نمایشی موثرتر باشد ولی در بیشتر مواقع بهتر است که صورتتان زاویه ای با دوربین داشته باشد.بینی تان را کمی به بالا یا پایین متمایل کنید و کمی هم به چپ یا راست بچرخانید ولی نگاهتان به دوربین باشد.

٥)زاویه مناسب صورتتان را پیدا کنید

آیا چانه برجسته یا خطوط چهره قوی دارید؟سرتان را به بالا یا اندکی به پهلو بچرخانید.در آینه و یا با دوربین شخصی خودتان بررسی کنید که صورتتان با در زاویه ای بهتر به نظر می رسد.

٦)ببینید نور از چه زاویه ای می تابد

به این مسئله دقت کنید که نور ایجاد سایه می کند و سایه هر چقدر هم که کم باشد باز هم روی تصویرتان اثر گذار خواهد بود.اگر نور از بالا می تابد به هیچ وجه صورتتان را رو به پایین خم نکنید,چنین نمایی باعث می شود ظاهری شرورانه داشته باشید.

٧)مخفیانه تمرین کنید

یک دوربین دیجیتال با یک سه پایه تهیه کنید و هزاران عکس از خودتان بگیرید.از آنجایی که دیدن عکس های دیجیتالی روی کامپیوتر هیچ هزینه ای در بر ندارد دلیلی ندارد چنین تمرینی را نادیده بگیرید.باید بدانید که کدام وضعیت به شما می آید و کدام یک برایتان مناسب تر است.در چه نمایی کدام عضو از بدنتان بهتر به نظر می رسد همچنین بدانید که کدام لباس به شما ظاهری بهتر می دهد.اشیا را در عکس هایتان بکار بگیرید.از یک صندلی استفاده کنید یا چیزی را در دست تان بگیرید.مثل:گلدان,تکه طناب,یا یک توپ یا نظایر آنها.

 

٨)توصیه های عکاسان را جدی بگیرید

یک عکاس خوب می تواند باز خورد صادقانه ای از حالتی که برای عکس برداری به خود گرفته اید به شما بدهد.می تواند به شما بگوید که چه ژستی به خود بگیرید که بهترین نمای ممکن را از شما داشته باشندبه خود اجازه ندهید که عصبی شوید چون باعث می شود که عظلات تان را منقبض کنید و به طرز غیر عادی خشن و خشک به نظر برسید.                                                           

در هر حالتی ارامش داشته باشید و ارتباط خود را با دوربین حفظ کنید.

حالا هم خوش تیپی هم خوش عکس,کمی بخند,اینم یه عکس باحال.

منبع:هفته نامه سلامت

+ نوشته شده در  شنبه سی و یکم مرداد 1388ساعت 4:4  توسط m2  |